Viti 1 - Programim dhe Robotikë

Kohezgjatja: 72 seanca (9 muaj)

Kohezgjatja e nje seance:
 1 ore e 15 minuta

Viti i pare ka per qellim ti njoftoj nxenesit me bazat e programimit dhe te robotikes. Konceptet mesohen duke u bazuar ne projekte reale, te cilat nxenesit i zhvillojne ne menyre indivduale dhe ne grupe.

Viti akademik fillon duke mesuar programim me ane te gjuhes programuese Scratch.

Pas mesimit te kodimit nxenesit vazhdojne ne fazen e dyte e cila eshte Robotika.

Me shume per scratch:

Scratch eshte gjuha me e perdorur ne bote per te mesuar kodim per moshat e reja, ajo bazohet ne blloqe gje qe e lehteson mesimin e logjikes se programimit pa u perballur me sintakse te komplikuar te kodimit.

Me shume per robotiken:

Gjate mesimit te robotikes nxenesit njoftohen per se afermi me komponentet elektronike dhe programimin e tyre. Zhvillojne projekte fizike si per shembull semafori ne miniature qe percjell te njejtat regulla si semafori te cilin e hasin ne boten reale. Zhvillimi i ketyre projekteve ju mundeson nxenesve te kuptojne me mire se si funksionon bota perreth tyre dhe ju jep mendesin e krijuesit. Per te realizuar projekte fizike nxenesit mesojne 3D modelim dhe perdorimin e 3D printerit qe ti realizojne me lehte idete e tyre.

Perveq kodimit, robotikes dhe 3D modelimit, nxenesit pergjate vitit mesojne bazat e perdorimit te kompjuterit, shkrimi efektiv me tastature, siguria ne internet. Ne fund te dy fazave nxenesit perdorin njohurite e fituara per te zhvilluar nje projekt autentik nga imagjinata e tyre.

Regjistrohuni ne Akademinë jCoders

Plotësoni formën për të regjistruar fëmijën tuaj


E hënë - E mërkurë 10:15 - 11:30E hënë - E mërkurë 16:15 - 17:30E hënë - E mërkurë 17:30 - 18:45E hënë - E mërkurë 18:45 - 20:00
Te dhenat tuaja jane te mbrojtuara sipas LIGJIT PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE, LIGJI Nr. 03/L-172