Viti 3 - Programimi në Web

Kohezgjatja: 72 seanca (9 muaj)

Kohezgjatja e nje seance:
 1 ore e 15 minuta

Viti i dyte ka per qellim ti njoftoj nxenesit me bazat e programimit dhe te robotikes. Konceptet mesohen duke u bazuar ne projekte reale, te cilat nxenesit i zhvillojne ne menyre indivduale dhe ne grupe. Vitit i dyte ka per qellim ti perforcoj njohurit e fituara paraprakisht nga vitit i pare. Konceptet te cilat do te mesohen gjate ketij viti zhvillohen duke krijuar lojra dhe aplikacione per telefon. Zhvillimi i ketyre aktiviteteve realizohet me ane te dy platformave Stencyl, per lojra dhe Thunkable per aplikacione te ndryshme.
Aktivitetet gjate ketij viti zhvillohen ne menyre individuale.

Viti akademik fillon duke u njoftuar me platformen Stencyl.

Me shume per Stencyl:

Stencyl eshte nje program(software), qe lejon nxenesit te krijojn 2D video lojra per kompjuter, paisje mobile dhe web. Stencyl eshte i pershtatshem per moshat e reja dhe bazohet ne blloqe, ku ju jep mundesi nxenesve te kuptojn me lehte programimin.

Pas mesimit te Stecyl-it nxenesit vazhdojne ne fazen e dyte per zhvillimin e aplikacioneve, e cila eshte Thunkable.

Me shume per Thunkable:

Thunkable eshte platforme online, ku behet zhvillimi i aplikacioneve per telefona mobil, duke perdorur blloqe, ku lehtesojn kuptimin e koncepteve bazike te programim. Aktivitetet zhvillohen duke krijuar projekte qe ndikojn apo perdoren ne jeten reale, si per shembull “To Do App”, aplikacion qe menaxhon kohen dhe angazhimet e nje personi gjate nje intervali kohor.

Perveq ketyre dy platformave nxenesit do te mesojn te kontrollojn paisjet elektroinike (mikrokontroller) me ane te Web-it ose Telefonit, me c’rast njoftohen edhe me komponente elektronike me komplekse.

Ne fund te dy fazave nxenesit perdorin njohurite e fituara per te zhvilluar nje projekt autentik nga imagjinata e tyre

Regjistrohuni ne Akademinë jCoders

Plotësoni formën për të regjistruar fëmijën tuaj


E hënë - E mërkurë 10:15 - 11:30E hënë - E mërkurë 16:15 - 17:30E hënë - E mërkurë 17:30 - 18:45E hënë - E mërkurë 18:45 - 20:00
Te dhenat tuaja jane te mbrojtuara sipas LIGJIT PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE, LIGJI Nr. 03/L-172