fbpx

Eventet për moshat 14+

Më poshtë gjeni eventet “Hour of Code” të cilat janë pjesë e kmpanjës <Girls in Tech/>.
Kjo kampanjë është organizuar me qëllim për vetëdijesimin dhe fuqizimin e vajzave në fushën e teknologjisë.
Për të marrë pjesë në njërin nga eventet, gjeni lokacionin që ju përshtatet dhe aplikoni duke shtypur butonin përkatës.


Tema: Nga dizajni në webfaqe “From FIGMA to HTML
Data dhe ora: 05 Mars, 18:00
Lokacioni: Mitrovicë


Tema: The importance of data
Data dhe ora: 08 Mars, 19:00
Lokacioni: Pejë


Tema: Web Desing “Prototype”
Data dhe ora: 09 Mars, 15:00
Lokacioni: Prizren


Tema: CSS & JS Animations
Data dhe ora: 10 Mars, 17:30
Lokacioni: Gjilan


Tema: Bazat e robotikës “Light it up”
Data dhe ora: 12 Mars, 17:00
Lokacioni: Prishtinë


Pyetje të zakonshme:

Cka është Hour of Code?
Hour of code është një orë interaktive në fushën e teknologjisë ku pjesëmarrësit do të mësojnë rreth një teme të caktuar duke zhvilluar një projekt praktik.

Për kë është i përshtatshëm Hour of code?
Për të gjithë personat të cilet dëshirojnë të fitojnë njohuri rreth teknologjisë.

Si do të mbahet eventi, online apo në klasa?
Eventi do të mbahet në klasat e jCoders në qendrat e përmendura më lartë.

Sa persona mund të jenë pjesë e një Hour of code?
Numri i pjesëmarrësve në event është i limituar në 10 – 12 persona.

Sa kushton pjesëmarrja në Hour of code?
Pjesëmarrja është falas.