fbpx

Eventet për moshat 7-13

Më poshtë gjeni eventet “Hour of Code” të cilat janë pjesë e kmpanjës <Girls in Tech/>.
Kjo kampanjë është organizuar me qëllim për vetëdijesimin dhe fuqizimin e vajzave në fushën e teknologjisë.
Për të marrë pjesë në njërin nga eventet, gjeni lokacionin që ju përshtatet dhe aplikoni duke shtypur butonin përkatës.


Tema: Experiments with AI
Data dhe ora: 05 Mars, 15:00
Lokacioni: Gjilan


Tema: Programimi i lojës “Space ships”
Data dhe ora: 05 Mars, 15:00
Lokacioni: Prizren


Tema: 3D Design “Rocket to Mars”
Data dhe ora: 08 Mars, 10:00
Lokacioni: Prishtinë


Tema: Makey makey “Programming and Keyborads”
Data dhe ora: 09 Mars, 15:00
Lokacioni: Prishtinë


Tema: 3D Design
Data dhe ora: 12 Mars, 17:00
Lokacioni: Pejë


Tema: Introduction to Thunkable “Mobile apps”
Data dhe ora: 12 Mars, 15:00
Lokacioni: Prishtinë


Pyetje të zakonshme:

Cka është Hour of Code?
Hour of code është një orë interaktive në fushën e teknologjisë ku pjesëmarrësit do të mësojnë rreth një teme të caktuar duke zhvilluar një projekt praktik.

Për kë është i përshtatshëm Hour of code?
Për të gjithë personat të cilet dëshirojnë të fitojnë njohuri rreth teknologjisë.

Si do të mbahet eventi, online apo në klasa?
Eventi do të mbahet në klasat e jCoders në qendrat e përmendura më lartë.

Sa persona mund të jenë pjesë e një Hour of code?
Numri i pjesëmarrësve në event është i limituar në 10 – 12 persona.

Sa kushton pjesëmarrja në Hour of code?
Pjesëmarrja është falas.