fbpx

jCoders organizon webinare falas për nxënësit e grup moshave të ndryshme

Duke marr parasysh situatën në të cilën gjendemi, bartja nga klasat fizike në ato online ka qenë një proces i domosdoshëm në mënyrë që të vazhdohet aktiviteti mësimor. Gjatë përdorimit të pajisjeve kompjuterike nxënësit kanë hasur në vështirësi në përdorim të pajisjeve kompjuterike. Pikërisht për këtë arsyje Akademia jCoders ka vendosur të organizoj tre webinare me qëllim të informimit të nxënsve të moshave të ndryshme rreth termeve kyqe teknologjike.

Webinaret janë të ndarë në tri tema:
-Eksplorimi i kompjuterit: Ky webinar është i përshtatshëm për nxënësit e moshave 7-10). Gjatë këtij webinari nxënësit do të mësojnë se cka është kompjuteri dhe si funksionon ai, do të njoftohen me pajisjet bazike të kompjuterit, do të mësohen se si të bëhet mirëmbajtja e kompjuterit, dhe poashtu do të marrin informata bazike se si të kerkojnë gjëra në internet dhe se si të shkarkojnë aplikacione.

-Programming a COVID tracker – Webinari më i rëndësishëm për kohën në të cilën jemi është ai i programimit. Gjatë këtij webinari nxënësit e moshës 15 deri ne 18 vjeq do të mesojnë rreth bazave të programimit dhe krijimit të aplikacioneve për zgjedhjen e problemeve reale, sic e kemi rastin me pandeminë, temë e cila kërkon inovacion teknologjik. 

Pajisjet që ju duhen të jeni pjesë e webinareve: 

-Lidhje me internet
-Laptop
-Kufje

Linkat për regjistrim:

Internet Safety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6mPDYOhG1ox6wK-y7aPRNXSpyUeyjoRHWsfltz7FQNNXOVg/viewform 

Covid Tracker:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzdrhr3mDlUvPdqNVK1rdDxoiGMmGapOLmguW3BVgr3ZvS-Q/viewform

Eksploro Kompjuterin: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9_yjwS5XE-dkowt-oPYDONBbAoAuo0F498xwTNGyfjtZA9g/viewform