Mundesi punesimi Trajner/e

Akademia jCoders është themeluar me fokus në arsim ne vitin 2015 dhe filloj punën me femijet e parë nga muaji nentor 2015. Êshtë akademia e parë e cila nisi inciativen për të mësuar më të vlefshmit tonë në fushën e teknologjise.  Akademia jCoders ka mision ndërtimin e gjenerates së re të krijuesve teknologjik, duke i ekspozuar të rinjët nga mosha 8 vjeqare ndaj teknologjisë informative dhe krijimit të teknologjisë. Planprogrami i akademisë është i pasur duke i ekspozuar fëmijet ndaj formave të ndryshme të krijimeve teknologjike siç jane: software, hardware, elektronika, robotika, algoritmet etj.

Akademia jCoders hap konkurs per 1 (një) pozitë:

Orari: Full-time (8 orë/ditë) ose Part-time (4 orë/ditë )

Pozita: Aplikimi per Asistent Trajner/e dhe Trajner/e

Departmenti: Trajnimeve

Qyteti: Mitrovicë

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Të jetë i përgatitur për orë dhe të shfrytëzoj kohën shtesë për:
  1. Përgatitje preliminare të orës
  2. Të mësoj mbi zhvillimet në modulin përkatës dhe të propozoj përmirësime të plan programit në baza javore 
  3. Të përcjell ecurinë e orës dhe vlerësim individual të secilit student. Të zëvendësohet ora në rast se ndonjëri nga studentët mungon, e në raste specifike të mbajë edhe përsëritje të orëve.
  4. Lista të pjesëmarrjes te plotësohet.
  5. Të plotësojnë raportin e vlerësimit të nxënësve.
  6. Logjistika e orës
 • Përgjigja ndaj reagimit të grupit. 
 • Të marr pjesë rregullisht në takimet e stafit të obliguara për të gjithë.
 • Të marr pjesë në trajnimet obligative të jCoders.
 • Të asiston në realizimin e qellimeve te akademise.
 • Të ndërmerr detyra tjera të caktuara nga mbikëqyrësi.

Kriteret:

 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës Angleze
 • Ne perfundim te studimeve ose diplome Bachelor nga drejtimet e shkencave kompjuterike, inxhineri kompjuterike
 • Njohuri  dhe përvoje mbi ndonjë gjuhë programuese
 • Aftësi të thekësuara komunikuese

Kriteret bonus:

 • Përvoje pune me grupmosha 8-15
 • Përvoje pune në programim
 • Njohuri me pllaka të ndryshme elektronike (Arduino, Raspberry Pi etj)

Afati i fundit i aplikimit deri me daten 29.08.2019.

Aplikuesit duhet të dërgojnë CV dhe letër motivuese në email [email protected] me subject: Aplikimi per Asistent Trajner/e dhe Trajner/e