Për ne

Akademia jCoders është një institucion i cili ofron trajnime për nxënësit të moshave 8-18 në fushën e teknologjisë. jCoders është institucion i akredituar nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikeme dhe i certifikuar ne niveln internacional nga institucioni amerikan me standarde rigoroze AdvancED i cili e vlerësoi punën e akademisë me vlerësim maksimal për cilësi të mësimdhënies dhe planprogramit.

Akademia jCoders i ka hap dyert për nxënësit e parë ne vitin 2015 dhe tani qëndron në 5 qendra në Kosovë Prishtinë, Pejë, Mitrovicë, Gjilan dhe Prizren.

Misioni ynë

Duke zhvilluar planprograme, procese dhe teknologji, ne kemi për qëllim të përmirësojmë kualitetin e edukimit dhe të kontribojmë në ndërtimin e një gjenerate të inovatoreve me mendësi pozitive

Vizioni ynë

jCoders është ndërtuar para së gjithash për të ofruar një përvojë mësimi që do të ketë ndikim në jetën e nxënësve tanë. Ne besojmë se ҫdokush ka të drejtë të ndjehet rehat me atë se kush është dhe të mund ta shpreh potencialin e tij/saj lirshëm. Si qenie njerëzore ne jemi në kërkim të vazhdueshëm për të zhvilluar veten dhe përmes jCoders ne synojmë të ofrojmë një përvojë që do të krijojë një ndjenjë të 'Unë mundem' tek nxënesit tanë.

Ekipi Kryesorë

Fiona Shehu

Managing Partner

[email protected]
Arta Shehu

Managing Partner

[email protected]
Marigona Sylaj

Cheif Operating Officer

[email protected]
Besarta Muhaxheri

Sales Director

[email protected]
Gzim Mehmeti

Lead Technical Officer

[email protected]

Bëhu pjesë e ekipit tonë!

Plotësoni formën për të aplikuar

Te dhenat tuaja jane te mbrojtuara sipas LIGJIT PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE, LIGJI Nr. 03/L-172

Akademia jCoders ka për mision ndërtimin e gjeneratës së re të krijuesve, duke i ekspozuar të rinjtë nga mosha 8 vjeçare ndaj teknologjisë informative dhe krijimit të teknologjisë.

jCoders është themeluar në korrik te vitit 2015, dhe filloj punën me fëmijët e parë në nëntor të të njejtit vit, me c’rast është institucioni i parë i akredituar nga AKK dhe MASHT i cili filloj të ndërtoj bazën e njohurisë teknologjike për të rinjët shqipetar duke i hap dyert për fëmijët nga mosha 8. Puna e akademisë është bazë të cilën të tjerët e përcjellin. Fokusi jonë është në arsim, ekipi përbëhet nga persona të kualifikuar dhe me eksperiencë të thekësuar në programim, si dhe të aprovuar si edukator në fushën e programimit.

Akademia jCoders ka këto objektiva:

Pergatitjën e gjeneratave te reja me njohuri ne teknologji infomrative

Zhvillimin e planprogrameve te reja te cilat do të ofrojnë diversitet në mësimin e teknologjise

Zgjërimin e akademisë jCoders edhe në qytetet tjera, për të krijuar mundësi te barabartë për te gjithë fëmijët Kosovar.

Planprogrami i akademisë jCoders është i bazuar në projekte dhe në qasjen ‘Mëso duke punuar’ i cili lejon lulëzimin e potencialit të plotë të secilit fëmije, duke nxitë kreativitetin, punën në grup, krijimin teknologjik dhe mbi të gjitha inovacionin. Qëllimi jonë është që nxënësit t’i transfromojmë nga shfrytëzues të teknologjisë në krijues të teknologjisë, duke zhvilluar edhe më tej kreativitetin e tyre.

Për më shumë informata mbi planprogramin klikoni ne linkun 8-15 dhe 15-18

Qëlimi jonë është që t’i aftësojmë femijet dhe te rinjet t’i sjellin idetë e tyre në jetë duke u zhvilluar shkathësite thelbësore të shekullit 21.

Sukseset Tona

1.

Suksesi i nxënësve të jCoders ka sjell shumë cmime: Njëri nga cmimet më eminente – tre nxënes tonë janë fitues të cmimit prestigjioz Albanian ICT Awards 2016

2.

jCoders ka planprogram 3 vjecar të ndarë në module, module këto të cilat mundesojnë eksperiencë praktike e cila garanton zhvillimin e aftësive dhe përgatitjën e nxënësve tonë për profesionet e së nesërmës

3.

Akademia jCoders është organizuese e garës më të madhe me gjithsej 6 Hackathona – me më shumë se 300 pjesëmarrës për Hackathon.

4.

Akademia jCoders fitoj medalën e artë në Londër, gjate Samitit te Ballkanit perëndimor, me produktin Labbox si zgjidhje inovative me karakter edukativo-teknologjik.

5.

Akademia jCoders është e certifikuar per shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematike (STEM) nga institucioni akreditues amerikan AdvancED.

6.

Akademia jCoders është funksionale në Prishtinë, Gjilan, Mitrovicë, Tiranë dhe tashmë edhe në Prizren dhe Pejë

Për të pranuar informata mbi punën e tonë dhe të nxënësve tonë, abonohuni ne listën e komunitetit tone