A jeni tu mendu, çka mësojnë nxënësit në jCoders?

Të gjithë modulet e jCoders janë pjesë e një plani me të madh. Çdo modul luan një rol në zhvillimin e nxënësve, ku nxënësi përveç që përvetëson një platformë të teknologjisë, na ka edhe neve (trajnerët) të fokusuar në zhvillimin e shkathtësive esenciale të shekullit 21. Ne e marrim kohën tonë, jo vetëm për t’i vlerësuar shkathtësitë e nxënësve tonë por gjithashtu për t’iu ndihmuar atyre që të jenë versioni më i mirë i vetës.

Më poshtë mund t’i shihni planprogramet tona

Planprogrami për mosha 8-14

Duke e marrë parasysh që teknologjia ndryshon në vazhdimësi, edhe planprogramet tona kalojnë në cikle të vazhdueshme të adaptimit dhe përmirësimit, ashtu që të sigurojmë eksperiencë kualitative të mësimnxënies tek nxënësit tonë. I gjithë ky përkushtim në metodologji dhe zhvillim të planprogramit kanë marrë vule të cilësisë nga institucioni akreditues AdvancED me qendër në Amerikë.

Planprogrami për mosha 15-18

Duke e marrë parasysh që teknologjia ndryshon në vazhdimësi, edhe planprogramet tona kalojnë në cikle të vazhdueshme të adaptimit dhe përmirësimit, ashtu që të sigurojmë eksperiencë kualitative të mësimnxënies tek nxënësit tonë. I gjithë ky përkushtim në metodologji dhe zhvillim të planprogramit kanë marrë vule të cilësisë nga institucioni akreditues AdvancED me qendër në Amerikë.

Planprogrami Veror mosha 8-14

Planprogrami i verës i merr nxenësit në një rrugëtim të dijës ku ballafaqohen me 4 teknologji te ndryshme. Këto teknologji të kombinuara me njëra tjetrën krijojnë një eksperiencë të rrjedhshme edukative dhe argëtuese për nxënesin.

Planprogrami Veror mosha 15-18

Planprogrami i Verës shtrihet në 4 javë intenzive në të cilat nxënësit arrijnë të zhvillojnë një aplikacion i cili ka ndikim pozitiv në shoqëri.

Planprogrami Pranveror FilmMaking mosha 8-14

Planprogrami Pranveror FilmMaking

Shkenca Kompjuterike mund të jetë ajo që ju dëshironi që të jetë. Mund te ndertosh webfaqe, programe, video lojera, aplikacione mobile etj.

Planprogrami Pranveror FilmMaking mosha 15-18

Shkenca Kompjuterike mund të jetë ajo që ju dëshironi që të jetë. Mund te ndertosh webfaqe, programe, video lojera, aplikacione mobile etj.