A jeni t'u mendu, çka mësojnë nxënësit në jCoders?

Të gjitha modulet e jCoders janë pjesë e një plani më të madh. Çdo modul luan një rol në zhvillimin e nxënësve, ku nxënësi përveç që përvetëson një platformë të teknologjisë, gjithashtu i ka edhe trajnerët që fokusohen në zhvillimin e shkathtësive esenciale të shekullit 21. Ne e marrim kohën tonë, jo vetëm për t’i vlerësuar shkathtësitë e nxënësve tanë por gjithashtu për t’iu ndihmuar atyre që të jenë versioni më i mirë i vetës.

Më poshtë mund t’i shihni planprogramet tona

Planprogrami për mosha 8-14

Duke e marrë parasysh që teknologjia ndryshon në vazhdimësi, edhe planprogramet tona kalojnë në cikle të vazhdueshme të adaptimit dhe përmirësimit, ashtu që të sigurojmë eksperiencë kualitative të mësimnxënies tek nxënësit tanë. I gjithë ky përkushtim në metodologji dhe zhvillim të planprogramit kanë marrë vule të cilësisë nga institucioni akreditues AdvancED me qendër në Amerikë.

Planprogrami për mosha 15-18

Duke e marrë parasysh që teknologjia ndryshon në vazhdimësi, edhe planprogramet tona kalojnë në cikle të vazhdueshme të adaptimit dhe përmirësimit, ashtu që të sigurojmë eksperiencë kualitative të mësimnxënies tek nxënësit tanë. I gjithë ky përkushtim në metodologji dhe zhvillim të planprogramit kanë marrë vule të cilësisë nga institucioni akreditues AdvancED me qendër në Amerikë.

Planprogrami Veror mosha 8-14

Planprogrami i verës i merr nxënësit në një rrugëtim të dijës ku ballafaqohen me 4 teknologji te ndryshme. Këto teknologji të kombinuara me njëra tjetrën krijojnë një eksperiencë të rrjedhshme edukative dhe argëtuese për nxënësin.

Planprogrami Veror mosha 15-18

Planprogrami i Verës shtrihet në 4 javë intensive në të cilat nxënësit arrijnë të zhvillojnë një aplikacion i cili ka ndikim pozitiv në shoqëri.

Planprogrami Pranveror FilmMaking mosha 8-14

Planprogrami Pranveror FilmMaking

Shkenca Kompjuterike mund të jetë ajo që ju dëshironi që të jetë. Mund të ndërtosh webfaqe, programe, video-lojëra, aplikacione mobile etj.

Planprogrami Pranveror FilmMaking mosha 15-18

Shkenca Kompjuterike mund të jetë ajo që ju dëshironi që të jetë. Mund të ndërtosh webfaqe, programe, video-lojëra, aplikacione mobile etj.