fbpx

A jeni t'u mendu, çka mësojnë nxënësit në jCoders?

Të gjitha modulet e jCoders janë pjesë e një plani më të madh. Çdo modul luan një rol në zhvillimin e nxënësve, ku nxënësi përveç që përvetëson një platformë të teknologjisë, gjithashtu i ka edhe trajnerët që fokusohen në zhvillimin e shkathtësive esenciale të shekullit 21. Ne e marrim kohën tonë, jo vetëm për t’i vlerësuar shkathtësitë e nxënësve tanë por gjithashtu për t’iu ndihmuar atyre që të jenë versioni më i mirë i vetës.

Më poshtë mund t’i shihni planprogramet tona

Vera 2021 mosha 14+

Vera do të jetë një eksperiencë sfiduese duke i qëndruar afër industrisë së zhvillimit të softuereve dhe elektronikës. Programet do të përfshijnë punë praktike dhe do të ju japin nxënësve mundësin të zhvillojnë projekte reale.

Vera 2021 mosha 11-13

Programet e verës për këto mosha janë krijuar për të i’u mundësuar nxënësve të eksplorojnë aspekte të ndryshme të teknologjisë dhe të krijojnë projekte sfiduese me të.

Vera 2021 mosha 7-10

Për këto mosha, kemi përgatitur një rrugëtim i cili ofron eksperiencë unike, duke iu mundësuar nxënësve të krijojnë projekte të reja, kreative dhe interesante nëpërmjet teknologjive të ndryshme.

Planprogrami për mosha 8-14

Duke e marrë parasysh që teknologjia ndryshon në vazhdimësi, edhe planprogramet tona kalojnë në cikle të vazhdueshme të adaptimit dhe përmirësimit, ashtu që të sigurojmë eksperiencë kualitative të mësimnxënies tek nxënësit tanë. I gjithë ky përkushtim në metodologji dhe zhvillim të planprogramit kanë marrë vule të cilësisë nga institucioni akreditues AdvancED me qendër në Amerikë.

Planprogrami për mosha 15-18

Duke e marrë parasysh që teknologjia ndryshon në vazhdimësi, edhe planprogramet tona kalojnë në cikle të vazhdueshme të adaptimit dhe përmirësimit, ashtu që të sigurojmë eksperiencë kualitative të mësimnxënies tek nxënësit tanë. I gjithë ky përkushtim në metodologji dhe zhvillim të planprogramit kanë marrë vule të cilësisë nga institucioni akreditues AdvancED me qendër në Amerikë.

Planprogrami Online

Planprogrami i mësimit online është i organizuar në module të cilat ndahen në teknologji të ndryshme dhe vështirësi të ndryshme. Të gjitha modulet janë pjesë e një eksperience më të madhe e cila ju jep nxënësve njohuritë teknike, shkathtësi të e buta dhe vetëbesimin e nevojshëm për t’u bërë krijues i teknologjisë!

Programi Film Making

Filmi është ‘gjuha’ e shekullit të 21, e me përkushtim të vazhdueshëm secili mund t’a ‘flas rrjedhshëm atë’. Gjatë trajnimit ‘FilmMaking’ pjesëmarrësit do ndjekin punëtori praktike, ku do të zhvillojnë aftësitë e tyre për të kapur imazhe të shkëlqyera, video dhe audio, dhe të jenë në gjendje të kombinojnë këto dy elemente së bashku për të treguar një ngjarje.

Film Making Program

Film is the 'language' of the 21st century, and with a continuing strong commitment anyone can 'speak it fluently'. During the Film Making Course, participants will be part of practical workshops, where they will develop their skills in capturing great images, video and audio, and will be able to combine these two elements to tell a story.

Planprogrami Pranveror 2020

Gjatë planprogramit intenziv të pranverës nxënësit do të mësojnë procesin e krijimit të një Board Game nga ideimi, ndërtimi i prototipit e deri te krijimi i një produkti final.
Në mënyrë që Board Games të tyre te jenë të bukura dhe interaktive ata do të fitojnë shkathësi në 2D dizajn, 3D dizajn dhe robotike.

Planprogrami Veror mosha 8-14


Planprogrami i verës i merr nxënësit në një rrugëtim të dijës ku ballafaqohen me 4 teknologji te ndryshme. Këto teknologji të kombinuara me njëra tjetrën krijojnë një eksperiencë të rrjedhshme edukative dhe argëtuese për nxënësin.

Planprogrami Veror mosha 15-18

Planprogrami i Verës shtrihet në 4 javë intensive në të cilat nxënësit arrijnë të zhvillojnë një aplikacion i cili ka ndikim pozitiv në shoqëri.

Planprogrami Pranveror FilmMaking mosha 8-14

Planprogrami Pranveror FilmMaking

Shkenca Kompjuterike mund të jetë ajo që ju dëshironi që të jetë. Mund të ndërtosh webfaqe, programe, video-lojëra, aplikacione mobile etj.

Planprogrami Pranveror FilmMaking mosha 15-18

Shkenca Kompjuterike mund të jetë ajo që ju dëshironi që të jetë. Mund të ndërtosh webfaqe, programe, video-lojëra, aplikacione mobile etj.