A jeni t'u mendu, çka mësojnë nxënësit në jCoders?

Të gjitha modulet e jCoders janë pjesë e një plani më të madh. Çdo modul luan një rol në zhvillimin e nxënësve, ku nxënësi përveç që përvetëson një platformë të teknologjisë, gjithashtu i ka edhe trajnerët që fokusohen në zhvillimin e shkathtësive esenciale të shekullit 21. Ne e marrim kohën tonë, jo vetëm për t’i vlerësuar shkathtësitë e nxënësve tanë por gjithashtu për t’iu ndihmuar atyre që të jenë versioni më i mirë i vetës.

Më poshtë mund t’i shihni planprogramet tona

Planprogrami për mosha 8-14

Duke e marrë parasysh që teknologjia ndryshon në vazhdimësi, edhe planprogramet tona kalojnë në cikle të vazhdueshme të adaptimit dhe përmirësimit, ashtu që të sigurojmë eksperiencë kualitative të mësimnxënies tek nxënësit tanë. I gjithë ky përkushtim në metodologji dhe zhvillim të planprogramit kanë marrë vule të cilësisë nga institucioni akreditues AdvancED me qendër në Amerikë.

Planprogrami për mosha 15-18

Duke e marrë parasysh që teknologjia ndryshon në vazhdimësi, edhe planprogramet tona kalojnë në cikle të vazhdueshme të adaptimit dhe përmirësimit, ashtu që të sigurojmë eksperiencë kualitative të mësimnxënies tek nxënësit tanë. I gjithë ky përkushtim në metodologji dhe zhvillim të planprogramit kanë marrë vule të cilësisë nga institucioni akreditues AdvancED me qendër në Amerikë.

Planprogrami Online mosha 8-13

Planprogrami i mësimit online është i organizuar në module të cilat ndahen në teknologji të ndryshme dhe vështirësi të ndryshme. Të gjitha modulet janë pjesë e një eksperience më të madhe e cila ju jep nxënësve njohuritë teknike, shkathtësitë e buta dhe vetëbesimin e nevojshëm për t’u bërë krijues i teknologjise!

Film Making Program

Film is the language of the 21st century, and each student can become fluent with our help. During Film Making course students will develop practical workshops, where they will learn the fundamentals of film production, and they will get to develop short films.

Planprogrami Pranveror 2020

Gjatë planprogramit intenziv të pranverës nxënësit do të mësojnë procesin e krijimit të një Board Game nga ideimi, ndërtimi i prototipit e deri te krijimi i një produkti final.
Në mënyrë që Board Games të tyre te jenë të bukura dhe interaktive ata do të fitojnë shkathësi në 2D dizajn, 3D dizajn dhe robotike.

Planprogrami Veror mosha 8-14


Planprogrami i verës i merr nxënësit në një rrugëtim të dijës ku ballafaqohen me 4 teknologji te ndryshme. Këto teknologji të kombinuara me njëra tjetrën krijojnë një eksperiencë të rrjedhshme edukative dhe argëtuese për nxënësin.

Planprogrami Veror mosha 15-18

Planprogrami i Verës shtrihet në 4 javë intensive në të cilat nxënësit arrijnë të zhvillojnë një aplikacion i cili ka ndikim pozitiv në shoqëri.

Planprogrami Pranveror FilmMaking mosha 8-14

Planprogrami Pranveror FilmMaking

Shkenca Kompjuterike mund të jetë ajo që ju dëshironi që të jetë. Mund të ndërtosh webfaqe, programe, video-lojëra, aplikacione mobile etj.

Planprogrami Pranveror FilmMaking mosha 15-18

Shkenca Kompjuterike mund të jetë ajo që ju dëshironi që të jetë. Mund të ndërtosh webfaqe, programe, video-lojëra, aplikacione mobile etj.