fbpx

Planprogrami për mosha 8-14

Duke e marrë parasysh që teknologjia ndryshon në vazhdimësi, edhe planprogramet tona kalojnë në cikle të vazhdueshme të adaptimit dhe përmirësimit, ashtu që të sigurojmë eksperiencë kualitative të mësimnxënies tek nxënësit tonë. I gjithë ky përkushtim në metodologji dhe zhvillim të planprogramit kanë marrë vule të cilësisë nga institucioni akreditues AdvancED me qendër në Amerikë.

Bazat e programimit Scratch
Robotikë
Pjesë shtesë të planprogramit
 • Përdorimi efektiv i kompjuterit

 • Siguria në internet

 • Shkrimi efektiv në tastierë

 • Shkathtësi të avancuara hulumtuese

Zhvillimi i aplikacioneve për telefona mobil
Internet of things Robotikë e avancuar
Pjesë shtesë të planprogramit
 • Njohja e veglave të Google (Docs, Sheets dhe të tjera)

 • Shkrimi efektiv në tastierë

 • Shkathtësi të avancuara hulumtuese

Web programimi
Pjesë shtesë të planprogramit
 • Shkathtësi të avancuara hulumtuese

 • Bazat e dizajnit

 • Zhvillimi i projekteve reale

  Regjistrohuni në Akademinë jCoders

  Plotësoni formën për t'a regjistruar fëmijën tuaj
  Të dhënat tuaja janë të mbrojtuara sipas LIGJIT PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE, LIGJI Nr. 03/L-172