fbpx

Astronaut Rescue

Nga: Nxënesit 8-12 vjeqar gjatë akademisë së rregullt

Moduli: Scratch

Aktivitetit i gjashtë në scratch është loja Astronaut Rescue. Në këtë aktivitet mësojmë variblat, si pjesë e rëndësishme e kodimit. Si të krijojmë një variabël, si ti shfaqim ato në ekran, komandat me të cilat caktojmë vlerën e caktuar të variablës së krijuar dhe si të ndryshojmë vlerën e kësaj variable të krijuar. Sfidat nga ky projekt janë të kodohet lëvizja e Rocket, Astronauti dhe Alieni duhet të shfaqet në mënyrë të rastësishme. Nëse Rocket preket me Astronautin score të rritet për një, ndërsa nëse preket me Alienin duhet t’i hupet një jetë. Nëse jeta bëhet zero loja duhet të përfundojë.
Youtube :https://youtu.be/kxOUD_KpOrI