fbpx

WireMaze

Nga: Nxënësit e programit veror

Moduli: Robotikë

Wire Maze është zhvilluar gjatë akademisë verore të jCoders nga një grup i nxënësve të moshës 9-10 vjeqare. Përmban: 1 Buzzer ,1 Led,1 Switch dhe 1 Bateri .Me lidhjen e këtyre komponenteve buzzer-i dhe led-i aktivizohen nese prekë telin gjatë lëvizjes së grepit nga ana e djathtë në anën e majtë gjë që paraqet humbjen e lojës.