fbpx

Cave Surfer

Nga: Nxënesit 8-12 vjeqar gjatë akademisë së rregullt

Moduli: Scratch

Aktiviteti i njëzet e pestë në Scratch është loja Cave Surfer. Në këtë lojë së pari mësohet për blloqet që gjenden në grupin Operators. Në këtë grup të blloqeve bëjnë pjesë operatorët matematikorë me të cilët kryhen manipulime specifike matematikore dhe logjike. Në këtë aktivitet loja duhet të kodohet në atë mënyrë që papagalli të fluturoj me tastin space, në momentin që nuk shtypet tasti papagalli duhet të bie. Prapavija e lojës duhet të lëvizë nga ana e djathtë në të majtë. Caves lëvizin në vazhdimsi njëra pas tjetrës. Si qdo lojë tjetër edhe kjo lojë ka kushtin e humbjes së lojës dhe kushtin e fitores. Loja humbet nëse papagalli prek skajet e Cave-it, ndërse loja fitohet kur kryhen të gjitha nivelet.
Youtube: https://youtu.be/wKOyBSDsWRk