fbpx

Dialogu

Nga: Nxënesit 8-12 vjeqar gjatë akademisë së rregullt

Moduli: Scratch

Aktivitieti i dytë në scratch është dialogu. Tek ky aktivitet nxënësit mësojnë se si zhvillohet një dialog ndërmjet karaktereve, renditjen e dialogut, kohën e pritjes në dialog, si të ndërrohen kostumet gjatë dialogut dhe si shtohet nje backdrop(mbrapashtresë) tjetër në dialog.

Youtube : https://youtu.be/4M1hAiM8Les