fbpx

Shënjestra

Nga: Nxënësit e programit veror

Moduli: Robotikë

Shënjestra është zhvilluar gjatë programit veror të akademisë jCoders nga një grup i nxënësve 12-13 vjeqar. Ka 2 servo motor ,2 fotorezistor të cilat se bashku punojnë me këtë logjik: ne duhet pozicionuar një dritë laserike në mes të shenjestrave(fotorezistorve) nga distanca ashtu që të fitohen sa me shumë pikë për një kohe të caktuar.