fbpx

Fighting Game

Nga: Nxënës 10 vjeqar gjatë akademisë së rregullt

Moduli: Scratch

Fighting game është zhvilluar duke përdorur Scrtach me anë të njohurive që ka fituar gjatë programit të rregullt të jCoders. Nxënësi ka përdorur disa nga këto koncepte : Variablat, Kushtizimet, More blocks (my blocks) në këtë mënyrë ai ka arritur që me dy lojtarë të bëjë animacionin e luftimit si edhe uljen e numrit të jetëve.