fbpx

Jetpack Mania

Nga: Nxënesit 8-12 vjeqar gjatë akademisë së rregullt

Moduli: Scratch

Aktiviteti i trembëdhjetë në scratch është loja Jetpack Mania. Si game checklist në këtë lojë janë: të bëhet kërcimi i karakterit kryesor, të shfaqet Missles nga ana e djathtë e ekranit në mënyrë të rastësishme por lëzivja të bëhet në vijë të drejtë nga ana e majtë e ekrani në të djathtë dhe të lëvizë me shpejtësi të rastësishme. Të shfaqet nje karakter Coin që në rast që e prek karakteri kryesor të rriten pikët. Coin të shfaqet në mënyrë të rastësishme.Gjithashtu janë edhe dy kushte të humbjes: nëse preket karakteri kryesorë me Missles dhe nëse preket me Obstacle të humbet loja, kur humbet loja te ndërrohet backdropi në Game Over.
Youtube: https://youtu.be/AKidzk1L954