fbpx

Kushtet

Nga: Nxënesit 8-12 vjeqar gjatë akademisë së rregullt

Moduli: Scratch

Aktiviteti i pestë në scratch janë kushtet. Nga ky aktivitet nxënësit së pari mësojnë qka është kushti. Më pas mësojnë komandat e kushtëzimeve, kushtet në scratch, lëvizjen e sprite-it (karakterit). Në bazë të këtyre komandave krijojmë lojën Car Game. Për të krijuar lojën Car Game janë disa sfida për nxënësit, këto sfida janë: motocikleta duhet të lëvizë poshtë-lartë, vetura duhet të lëvizë horizontalisht në mënyrë të rastësishme (nga mësimet e orës së kaluar). Ndërsa kushtet e lojës janë: nëse motocikleta prek veturën loja duhet të ndalojë gjithashtu nëse motocikleta prek ngjyrën e gjelbërt loja duhet të ndalojë.
Youtube : https://youtu.be/GVEhW-_xuuE