fbpx

Piano Elektrike

Nga: Nxënësit e programit veror

Moduli: Robotikë

Piano elektrike është zhvilluar gjatë akademisë verore të jCoders nga një grup i nxënësve 7-9 vjeqar. Ka 8 touch module të cilat kur shtypen aktivizojnë zhurmat e 8 notave Do Re Mi Fa Sol La Si Do. Kjo piano gjendet në zyret e jcoders si trofe e punës së mirë.