Piano elektrike

Nga: Fiona Shehu

Moduli: Robotikë

Kjo piano është zhvilluar gjatë akademisë verore te jCoders nga një grup i nxenesve 7-9 vjeqar. Ka 8 touch module të cilat kur shtypen aktivizojnë zhurmat e 8 notave Do Re Mi Fa Sol La Si Do. Kjo piano qendron në zyret e jcoders si trufe e punesë së mirë.