fbpx

Quest Game

Nga: Nxënesit 8-12 vjeqar gjatë akademisë së rregullt

Moduli: Scratch

Aktiviteti njëzet e dy dhe njëzet e tre në scratch është loja Quest Game. Gjatë këtij aktiviteti mësojmë së pari blloqet e reja që na nevojiten për kodimin e kësaj loje, më pas kodojmë lojën.
Si karakter kryesorë në këtë lojë është panda e cila duhet të lëvizë në të gjitha drejtimet, gjithashtu ti caktohet pozita fillastare e saj. Të ndërrohet backdropi kur panda hyn në shtëpi, shpellë apo mal. Të vendoset nga një derë për dalje në secilin backdrop.
Youtube: https://youtu.be/vI_mACkyL28