fbpx

Shiu

Nga: Nxënesit 8-12 vjeqar gjatë akademisë së rregullt

Moduli: Scratch

Aktiviteti i katërt që e zhvillojnë nxënësit në scratch është shiu. Në këtë aktivitet mësojmë unazat, rastësinë dhe sistemin koordinativ. Përmes blloqeve kodojmë shiun, pozicionimin e shiut, vetëtimën, si dhe të dridhet toka kur godet efekti i vetëtimës. Nga ky aktivitet fëmijët inkurajohen të gjejnë zgjidhje nga jeta e përditshme.
Youtube : https://youtu.be/2hiHHUHGCxY