fbpx

Shopping List

Nga: Nxënesit 8-12 vjeqar gjatë akademisë së rregullt

Moduli: Scratch

Aktiviteti i njëzet e katërt në gjuhën programuese Scratch është një lojë interesante Shopping List. Në këtë lojë mësojmë blloqet me të cilat krijojmë lista, blloqet me të cilët shtojmë, fshijmë ose zëvendësojmë elemente në listë. Në këtë lojë shtojmë dy sprite (karaktere) dhe krijojmë një dialog mes tyre. Tema e dialogut duhet të jetë për një listë të ushqimit. Në lojë duhet të krijojmë një listë me emrin Shopping List, të shtojmë elemente brenda listës me përbërës ushqimor dhe të fshijmë përbërësitë e panevojshëm.