fbpx

Shtëpia e mençur

Nga: Blini, Arditi,Ajdini dhe Loriku nga Prizreni

Moduli: Robtikë

Blini, Arditi,Ajdini dhe Loriku nga Prizreni, si rezultat nga detyra e dhënë nga trajnerja kanë arrit me e zhvillu projektin e shtëpisë , duke përdor komponentet e mësuara nga Robotika dhe Eleketronika. Ata kan aktivizuar zilen e shtëpisë me anë të një buzzeri dhe push butoni, garazhen me Servo Motor, si dhe ndezjen e dritave me switch. Gjithashtu në kopshtin e shtëpisë me anë të DC Motorit kanë ndërtu një sallengjak (carosel) i cili sillet. , si rezultat nga detyra e dhënë nga trajnerja kanë arrit me e zhvillu projektin e shtëpisë , duke përdor komponentet e mësuara nga Robotika dhe Eleketronika. Ata kan aktivizuar zilen e shtëpisë me anë të një buzzeri dhe push butoni, garazhen me Servo Motor, si dhe ndezjen e dritave me switch. Gjithashtu në kopshtin e shtëpisë me anë të DC Motorit kanë ndërtu një sallengjak (carosel) i cili sillet.