fbpx

Smart Parking

Nga: Nxënes 11 vjeqar gjatë akademisë së rregullt

Moduli: Robotikë

Smart Parking është zhvilluar gjatë akademisë së rregullt të jCoders. Ka 1 servo motor ,1 touchmodul,3 fotorezistorë,3 led dioda të kuqe si edhe 3 led dioda te gjelberta te cilat se bashku punojnë me këtë logjik,kur ne prekimë touchmodulin servo hapë rampën, kur mbi fotorezistor qendron një veturë led dioda e kuqe duhet të ndezet në të kunderten led dioda e gjelbërt duhet të ndrezet.