fbpx

Sniper Game

Nga: Nxënesit 8-12 vjeqar gjatë akademisë së rregullt

Moduli: Scratch

Aktiviteti i dhjetë në scratch është loja Sniper Game. Në këtë aktivitet shënjestra duhet të kodohet ashtu që gjatë gjithë kohës të përcjell mausin. Nëse me kursor klikojmë mbi armikun, atëherë armiku duhet të bëjë animacionin e vdekjes. Pastaj të kalohet në nivelin e ardhshëm. Gjithashtu duhet të caktohet pozita dhe madhësia e armikut në cdo nivel. Loja fitohet nëse përfundohen të gjitha nivelet brenda kohës së caktuar, përndryshe humbet loja. Nga kjo lojë fëmijët përsëritin njohuritë e mëparëshme e sidomos koordinatat e scratch-it me të cilat caktojnë pozitën e karakterit në secilin nivel.
Youtube: https://youtu.be/qszNnQh62a8