fbpx

The Floor Is Lava

Nga: Nxënesit 8-12 vjeqar gjatë akademisë së rregullt

Moduli: Scratch

Aktiviteti i njëmbëdhjetë në scratch është loja The Floorls Lava. Së paku njëherë në jetë e kemi luajtur një lojë të tillë andaj është mirë që nxënësit të kodojnë një të tillë. Eshtë lojë e thjeshtë po ka nivele vështirë te kalueshme. Detyrat në këtë lojë janë: lëvizja e topit majtas, djathtas, kërcimi i topit sa herë që shtypet tasti space, të vendosen sprite (karaktere) të tjerë si pengesa gjatë lojës. Në lojë të kemi kushtin e humbjes dhe kushtin e fitores së lojës. Kushtet e humbjes janë: nëse sprite prek ngjyrën e kuqe të kthehet në nivelin paraprak, ndërsa nëse kryhen të gjitha nivelet fitohet loja.
Youtube :https://youtu.be/R_QC-jqmI8I