fbpx

Simulatori i eksperiencës së punës

Simulatori i eksperiencës së punës (SEP) është model i inspiruar nga Project Based Learning. Ky model është i hapur për moshat 16+. Qëllimi i SEP është që përmes trajnimit dhe punës praktike ti iu jep pjesëmarrësve njohuritë dhe shkathtësitë që kërkohen në vend të punës.

 

Si funksionon SEP?

Qëllimi i SEP është përgatitja e pjesëmarrësve për tregun e punës, duke iu dhënë njohuritë teknike dhe eksperiencën e kërkur nga punëdhënësit.
Pra, ky program e simulon një ambient të punës së kontrolluar.
Gjatë programit të SEP nxënësit do të marrin pjesë në zhvillimin e projekteve reale teknologjike të marra nga arkiva e kompanive të zhvillimit të softuerëve. Këto projekte kanë afatin strikt kur duhet të përfundohen dhe kërkesat e klientit në të cilat nxënësit duhet të përmbahen. Për të zhvilluar projektet sipas kushteve të kërkuara do të përdoret metodologjia e punës Agile (SCRUM), pjesëmarrësit do të ndjekin trajnimin, do të mbajnë takimet me ekipin dhe do të punojnë në mënyrë të pavarur dhe në grup.

Çka përfitojnë pjesëmarrësit?

- Përvoja e zhvillimit të një projekti real
- Pasurimi i portfolios së punës
- Zhvillimin e shkathtësive të nevojshme për vende të punës
- Njoftimin me biznese dhe organizata
- Orientim në karrierë
- Praktikë profesionale
- Vlerësim i detajuar në shkathtësi të buta dhe teknike

SEP ofron eksperiencë relevante në këto 3 profile:

Front End Developer

UI Developer

Back End Developer

  Bëhu pjesë e SEP!

  Plotësoni formën për të aplikuar

  Te dhenat tuaja jane te mbrojtuara sipas LIGJIT PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE, LIGJI Nr. 03/L-172

  Fazat e zhvillimit të një projekti : 

  1. Nënshkrimi i kontratave për realizim të projektit 

  2. Ideimi dhe prototipimi i aplikacionit

  3. Marrja e konfirmimit nga klienti për prototip dhe dizajn

  4. Zhvillimi i aplikacionit nga ekipi

   

  5. Revidimi i sprintave dhe nxerrja e mësimeve 

  6. Testimi i aplikacionit

  7. Publikimi i aplikacionit

   

   Për të pranuar informata mbi punën tonë dhe të nxënësve tonë, abonohuni ne listën e komunitetit.